ข่าวทั่วไป

วันที่ รายละเอียด

2015-04-06 00:50:46

เภสัชฯ ศิลปากร ชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนา(R&D)หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"

หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนา(R&D)อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน เจลแอลกอฮอล์ ลิปกันแดด ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดแตงกวา และเครื่องหอมสมุนไพร พร้อมทั้งรับจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณพรนัชชา และ คุณกาญจน์ ทิพย์ขจร เบอร์ติดต่อภายใน #24184 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081 172 3236 หรือทาง E-Mail : pornnatcha@su.ac.th

2015-04-06 00:51:06

รายการยาประจำบ้าน โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยาประจำบ้าน” รายการสาระความรู้เรื่องสุขภาพ และ ยารักษาโรค ที่ได้ความรับร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลิตและสร้างสรรค์รายการร่วมกับนครปฐมเคเบิ้ลทีวี พร้อมออกอากาศสู่สายตาผู้ชมแล้ววันนี้ทางนครปฐมเคเบิ้ลทีวี NCTV 13 และ ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะวิชา

2015-06-09 16:32:34

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง นศ.ใหม่ที่ประสงค์จะอยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง นศ.ใหม่ที่ประสงค์จะอยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2015-06-22 15:13:49

โครงการค่ายหมอยา

ค่ายหมอยา : Pharmacy Camp 2015

- รายละเอียด

- Facebook ประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/PharmacyCamp2015?fref=ts

2015-06-22 15:14:16

โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ 2558

สัปดาห์เภสัชวิชาการ : Pharmacy Silpakorn

- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

- รายละเอียดกิจกรรม

- Facebook ประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/PharmSUOpenhouse?fref=nf

2015-07-08 09:56:03

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 (8.30-12.00น.))

รายละเอียด

2015-07-23 15:27:05

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

2015-08-31 14:36:11

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ (PSAT, ความถนัดทางเภสัชศาสตร์) การสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างข้อสอบ PSAT

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางเภสัชศาสตร์

2015-09-02 15:10:52

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วน
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. นายอัครเกรียงไกร มูลดี
3. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

2015-09-03 15:31:59

น้องๆที่มีรายชื่อ ช่วยติดต่อกลับด่วน (เพิ่มเติม)

ประกาศเพิ่มเติมจ้า
1. น.ส.จิดาภา วงศ์ศิริกุล เลขใบสมัครสอบ 17
2. น.ส.จุฑารัตน์ รัศมีชำ เลขที่ใบสมัคร 619

และของเก่า
1. น.ส.ณัฐวิภา รัตนพันธ์
2. น.ส.ชฎารัตน์ ป้องจัตุรัส

ให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 098 - 9542174, 098 - 9547316, 098 - 9542370 ด่วนนะคะ

2015-09-07 14:51:10

ภญ.นริศา รื่นเริงบุญรับรางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

เภสัชกรหญิงนริศา รื่นเริงบุญ เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย นศภ.นภนต์  เกษมมงคลชัย รหัส ๐๘๕๖๐๐๗๒ เข้ารับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนต่อเนื่อง)   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่จัดขึ้น ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2015-10-02 09:03:41

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)

เทคโนโลยีกับการดูดซึมยา (ทุนวิจัย สกว.)
https://youtu.be/queC3XY4Qzc

2015-10-02 09:04:11

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)

การพัฒนาเส้นใยนาโนโคไตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับ 
การสมานแผล (ทุนวิจัย คปก.)
https://youtu.be/-y783A8FKCA 

2015-12-09 16:47:50

ขอเลื่อนการประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 และจะประกาศผลสอบในวันที่  11  ธันวาคม  2558  นั้น

        เนื่องจากคณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการประกาศผลคะแนนฯ  จึงขอเลื่อนวันประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 1 (แบบรายบุคคล)  ผู้ เข้าสอบทุกท่านสามารถดูคะแนนพร้อมทั้งพิมพ์ใบ รายงานผลคะแนนการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  ได้ที่เว็บไซต์  www.pharm.su.ac.th

2016-02-09 16:37:27

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2559

2016-06-01 10:54:17

คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2559 สมัครผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/

2016-06-28 15:59:29

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-08-03 17:40:37

ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 โดยมีกำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2016-12-19 16:52:49

เชิญส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย (ฟรี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนัชชา จันตะนา

หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติเปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร : 081 - 1723236

อีเมล์ : jantana_p@su.ac.th

2017-02-06 15:52:01

รับสมัครร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-14 14:53:39

ผลการคัดเลือกร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2017-09-11 10:00:07

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.ประชุม อบรม สัมมนา

วันที่ รายละเอียด


สมัครงาน จัดซื้อ จัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด

2015-05-19 15:38:48

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

2015-07-02 11:07:36

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2015-08-04 09:24:19

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2015-08-04 09:25:50

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-08-07 16:13:09

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

2015-08-19 14:01:00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2015-08-26 13:39:21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2015-08-26 13:43:51

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2015-08-28 13:34:13

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-08 14:12:52

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-09-08 14:14:34

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-09-10 11:44:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-17 10:47:20

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2015-09-17 10:48:41

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2015-09-22 14:04:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

2015-10-05 15:02:43

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2015-10-12 10:45:56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-10-12 10:49:28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-10-22 16:38:49

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2015-10-22 16:39:46

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-10-30 09:55:49

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์

2015-11-18 16:17:18

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายของยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2015-11-19 09:34:09

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-11-27 14:21:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2015-12-08 16:40:37

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องแก้ว

2016-03-10 12:30:05

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559
สอบถามรายละเอียดโทร 0 3424 4462
เอกสารรายละเอียดการสมัคร

2016-05-02 15:28:06

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

2016-05-23 11:56:23

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2016-06-03 16:26:01

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-06-17 15:29:31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-06-29 10:24:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (สัมภาษณ์)

2016-07-05 11:54:28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2016-07-07 10:46:24

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

2016-07-21 16:18:01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-07-29 10:24:25

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-08-08 11:27:30

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

2016-08-08 11:28:36

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2016-08-08 11:34:33

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

2016-08-08 11:35:32

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

2016-09-05 14:56:48

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2016-09-08 10:24:42

ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 - 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00น.

ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานบริหารการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

2016-09-13 10:45:35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2016-09-13 15:48:35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล

2016-09-13 15:50:13

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

2016-09-16 15:11:46

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2016-09-26 17:26:21

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00น.

ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานบริหารการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

2016-09-29 16:36:26

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องวัดการซึมผ่านผิวหนัง)

2016-10-26 14:46:45

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด  ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559

2016-10-26 14:47:51

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด  ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

2016-11-07 15:26:18

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลดำรง ตำแหน่งผู้จัดการหน่วย เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"

2016-11-08 16:29:19

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญขี

2016-11-10 14:06:15

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2016-11-15 10:25:40

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

2016-12-07 11:23:37

สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์(เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ)

ด้วยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิททยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ เครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดดังนี้  รายละเอียด

2016-12-16 15:38:11

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
--------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา (อัตราเลขที่ 1-3-08-575 และ 1-3-08-576)
สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0 3425 5800 หรือ 0 3421 8770

2017-01-17 15:35:23

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์
-------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 1-3-08-1)
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

2017-01-26 12:50:20

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31 มกราคม 2560

2017-02-06 15:52:01

รับสมัครร้านค้าเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-20 14:49:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-02-28 12:27:59

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานจัดการการศึกษา

2017-02-28 12:28:26

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-03 12:16:26

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2017-03-03 12:18:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม

2017-03-14 11:02:08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2017-03-16 16:14:18

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-23 14:09:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สอบสัมภาษณ์)

2017-03-24 10:52:19

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-03-29 14:35:34

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2017-04-12 14:01:44

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-05-08 11:50:58

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2017-08-09 15:06:26

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-05 09:56:22

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

2017-09-05 09:56:48

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้าง เหมา) ตำแหน่ง คนสวน

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้าง เหมา) ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-11 09:58:19

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

Tha Faculty of Pharmacy,Silpakorn University is seeking to employ a full-time native English Teacher responsible for teaching both undergraduate and Graduate students, providing academic services and undertaking any other related responsibilities.

2017-09-18 15:54:46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

2017-09-18 15:55:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการคนเก่งเภสัช ศิลปากร

วันที่ รายละเอียด

2017-03-03 12:56:21

นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัล Silver medal award

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูให้กับ นายกริชอมร จิตรรังสี นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ซึ่ง ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัล Silver medal award จากการนำเสนอ oral presentation ในหัวข้อ Determination of trans-resveratrol in peanut using Poroshell HPLC column and microwave-assisted extraction จากงานประชุมนานาชาติ The 2nd international conference on herbal and traditional medicine 2017  ที่โรงแรมเอเชีย ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวมีภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.(หญิง) มาลัย สถิรพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ภญ.ผศ.ดร.อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม