ประชุม อบรม สัมมนา


[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 / 2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร)

วันที่อบรม : 20 ส.ค. - 20 ส.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 11 ส.ค. 2560

 หน่วยกิต : 7

  ค่าใช้จ่าย : 500 -1,000 บาท

  ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ คือโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคไตเรื้อรัง ภาวะทุพ-โภชนาการ โรคพาร์คินสันหรือภาวะความจำเสื่อม เป็นต้น การใช้ยาหรือวัคซีนต่างๆในผู้ป่วยสูงอายุ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันหรือชะลอให้การเกิดโรคต่างๆได้ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะเภสัชกร จึงมีส่วนสำคัญต่อการช่วยดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างมาก จึงควรเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-07-14 13:08:03

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21

วันที่อบรม : 15 ส.ค. - 15 ส.ค. 2560

 สถานที่ : ห้องไภสัชสรรพศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 9 ส.ค. 2560

 หน่วยกิต : อยู่ระหว่างการขอรับหน่วยกิต

  ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

  "การศึกษาของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ 21" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช แจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/Q32E7b

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2017-07-17 14:53:32

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 16 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 ถัดไป »