Direct Admissions


ประชาสัมพันธ์ Direct Admissions

>> 12 ก.ค. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (เรียกสำรองรายงานตัว)

>> 22 พ.ค. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ตัวจริง + สำรอง) (เพิ่มเติม)

>> 25 เม.ย. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ระบบรับตรง (Direct Admissions) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

>> 25 เม.ย. 2560: 

ประกาศ ให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ระบบรับตรง (Direct Admissions) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 5 เม.ย.2560 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระบบรับตรง (ตัวจริง+ตัวสำรอง) (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 11 เม.ย.2560

ประกาศ ให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ระบบรับตรง (Direct Admissions) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 5 เม.ย.2560 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระบบรับตรง (ตัวจริง+ตัวสำรอง) (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 11 เม.ย.2560

>> 11 เม.ย. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ตัวจริง + สำรอง) (เพิ่มเติม)

>> 7 เม.ย. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

>> 5 เม.ย. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

>> 3 เม.ย. 2560: 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ตัวจริง + สำรอง)

>> 9 ธ.ค. 2559: 

ตรวจผลสอบคะแนนวิชาเฉพาะ (คลิก)

>> 3 ส.ค. 2559: 

ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 โดยมีกำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  1

Direct Admissions ประจำปี 2560ตัวอย่างข้อสอบ

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

โทรศัพท์:
  • 061-3725546
  • 098-9547316


ปฏิทินการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ประจำปี 2560 (รอบที่ 1)

วัน เวลา กำหนดการ หมายเหตุ
1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 สมัครสอบทางเว็บไซต์
1 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย เลขบัญชีตามใบเสร็จชำระเงิน
8 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกเพื่อตรวจสอบการชำระเงิน
2 พฤศจิกายน 2559 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน
9 ธันวาคม 2559 ประกาศคะแนนสอบ (รอบที่ 1) คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ปฏิทินการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

วัน เวลา กำหนดการ หมายเหตุ
1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559 สมัครสอบทางเว็บไซต์
1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย เลขบัญชีตามใบเสร็จชำระเงิน
19 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกเพื่อตรวจสอบการชำระเงิน
11 มกราคม 2560 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศคะแนนสอบ (รอบที่ 2) คลิกเพื่อดูรายละเอียด