หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามเฉพาะ > Sevelamer ใช้ร่วมกับ Phosphate binder ตัวอื่นได้หรือไม่
Sevelamer สามารถใช้ร่วมกับ Calcium carbonate หรือ phosphate binder ตัวอื่นได้หรือไม่ ใช้กรณีไหน ไกด์ไลน์แนะนำการรับประทานอย่างไร
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
         - เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ประเภทคำถาม :
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          LBW กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน :
Keyword : -
ผู้ถาม : Latthawut Pariyanukul [ ] วันที่ถาม : 2019-05-08
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร