หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามเฉพาะ > ผู้ป่วยไตระยะ end stage ได้รับสารน้ำ 700 ml จากยาฉีด
หากผู้ป่วยโรคไตระยะ end stage ได้รับสารน้ำวันละ 700 mL จากยาฉีด clindamycin injection 600 mg q 8 hr 300 mL + ciprofloxacin 400 mg q 12 hr 400 mL แต่ output 20 cc ทำให้ผู้ป่วยบวมน้ำ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ประเภทคำถาม :
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ 68 ปี          น้ำหนัก 89 กก.          LBW กก.          ส่วนสูง 178 ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน : ทันที (ภายใน 10 นาที) 
Keyword : -
ผู้ถาม : nisa winasoonthorn [ ] วันที่ถาม : 2018-02-07
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร