หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามเฉพาะ > sermion สามารถใช้ได้ในคนไข้ที่เป็นitp เกร็ดเลือดตำได้หรือไม่
sermionสามารถใช้ในคนไข้ที่เป็นitpเกร็ดเลือดตำ่ได้หรือไม่ sermionมีกลไลต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดควรให้ในผู้ป่วยitpหรือไม่
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย
ประเภทคำถาม :
         - Identification
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ 75 ปี          น้ำหนัก 55 กก.          LBW 55 กก.          ส่วนสูง 150 ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน : ภายใน 1วัน
Keyword : sermion
ผู้ถาม : เกียรติก้อง อุสาหะ [ เภสัชกร ] วันที่ถาม : 2017-06-04
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร