หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป > สอบถามเรื่อง Comparative testing ของการทำ transfer of Analytical procedure
ขอสอบถามค่ะ
หากมีการย้ายห้องปฏิยัติการ เเล้วต้องใช้ Comparative testing ในการทดสอบเพื่อประเมินว่าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์นั้นสามารถนำไปใช้ได้กับอีกห้องปฏิบัติการได้
1. Comparative testing คืออะไร มีวิธีการทำอย่างไร สถิติที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การยอมรับในการประเมินว่าสามารถย้ายห้องปฏิบัติการได้
2.และหลังจากที่ทำ Comparative testing เสร็จเเล้ว จะต้องมีการทำ validation ของ analytical procedure ใหม่อีกครั้งไหม 
ขอบคุณค่ะ
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อศึกษา/ วิจัย
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน : 0
Keyword : -
ผู้ถาม : จารุนี อรรถอาภรณ์ วันที่ถาม : 2015-08-13
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร