หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามเฉพาะ > สอบถามหัวข้อ Precision แบบRepeatability(3.5.1a)ในAsean guideline for Validation of analytical Procedures
จาก Asean guideline for Validation of analytical Proceduresในหัวข้อการ Precision แบบRepeatability
เขียนบอกไว้ว่า 3.5.1 Repeatability
3.5.1 Repeatability should be assessed using
a)             A minimum of 9 determinations covering the specified range for the produre (e.g.3 concentrations/3replicates each)
b)            A minimum of 6 determinations at 100% of the test concentration
(Ref:http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Framework_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/ACTR_GuidelinesforValidationofAnalyticalProcedures.pdf)
ขอสอบถามคำถาม 6 ข้อดังต่อไปนี้คะ
 1.)คำว่า 9 determinationsในที่นี้คือ การ ชั่ง 1 ครั้ง วัด 1 ครั้ง แล้วทำแบบนี้จนครบ 9 ครั้ง หรือหมายถึงการนับเป็นจำนวนครั้ง  9 ครั้ง ใน 3 conc./3 replicate each คะ?  (ในหัวข้อ3.5.1a)
2.)ที่หนูเข้าใจถูกต้องไหมคะ? คือ คำว่า determinationกับ replicationต่างกันคือ(ในหัวข้อ3.5.1a)
- Determination คือ การชั่ง 1 ครั้ง วัด 1 ครั้ง
-replication คือ การชั่ง 1 ครั้ง วัดซ้ำ 3 ครั้ง
 
3.)ขั้นตอนวิธีการทำRepeatabilityดังข้อ3.5.1a(3 conc./3 replicate eachแล้วได้ 9 determinations)  มีขั้นตอนวิธีทำอย่าไร?(โดยละเอียด) ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะคะ   
4.)ขั้นตอนวิธีการทำRepeatabilityดังข้อ3.5.1bมีขั้นตอนวิธีทำอย่าไร?(โดยละเอียด) ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะคะ   
5.)คำเหล่านี้replicate,duplicate,determination,precision,Repeatabilityคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร?   
6.)ขอReferenceที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงด้วยคะ      
                                                                                                                 ด้วยความเคารพอย่าสูง
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อศึกษา/ วิจัย
ประเภทคำถาม :
         -
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          LBW - กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน :
Keyword : determination, duplicate, precision, Repeatability , replicate
ผู้ถาม : ging [ นักศึกษา ] วันที่ถาม : 2015-08-13
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร