หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป > สอบถามค่ะ
1.การบริหารยา Dimenhydrinate inj. (50mg/ml)
1.1.สำหรับฉีดเส้นเลือดดำ โดยเจือจางตัวยาด้วยสารละลายใดได้บ้าง
1.2 เจือจางอย่างไร ตามฉลากเจือจางโดยตัวยา 1 ml + NSS (0.9%) 10 ml
หมายความว่า ดูดตัวยามา 1 ml. เจือจางด้วย NSS 10 ml. ปริมาตรรวม 11 ml. หรือ ดูดตัวยามา 1 ml. เจือจางด้วย NSS 9 ml. ปริมาตรรวม 10 ml
1.3 สามารถบริหารยาแบบ IV bolus หรือไม่
1.4 เมื่อผสมยาแล้วสามารถเก็บได้กี่วัน

2.การบริหารยา Ranitidine inj. (50mg/2ml)
2.1.สำหรับฉีดเส้นเลือดดำ โดยเจือจางตัวยาด้วยสารละลายใดได้บ้าง
2.2 เจือจางอย่างไร
2.3 สามารถบริหารยาแบบ IV bolus หรือไม่
2.4 เมื่อผสมยาแล้วสามารถเก็บได้กี่วัน

3. ยา Tryptanol , Tolvon , Prozac มีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่
คนไข้ เพศชาย อายุ 20 ปี น้ำหนักปัจจุบัน 96 kg. สูง 178 ซม. รักษาโรคซึมเศร้าและนอนไม่หลับโดยจิตแพทย์
ได้รับยา ดังนี้
3.1 Tryptanol 25 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1-2 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลา 4 เดือน
3.2 Tryptanol 10 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลา 2 เดือน
3.3 Tryptanol 10 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Prozac 20 mg 1 เม็ดตอนเช้า เป็นเวลา 3 เดือน (คนไข้มีอาการง่วงตลอดวัน ทำให้การดำเนินชีวิตแย่ลง)
3.4 Rivotril 2 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Prozac 20 mg 1 เม็ดตอนเช้า เป็นเวลา 1 เดือน  (คนไข้อาการแย่ลงมาก) จึงกลับไปพบจิตแพทย์
3.5 Tolvon 10 mg 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Prozac 20 mg 1 เม็ดตอนเช้า เป็นเวลา 3 เดือน 
3.6 Tolvon 30 mg 1 เม็ด ก่อนนอน Ativan 1 mg. 1 เม็ด ก่อนนอน Prozac 20 mg 3 เม็ดตอนเช้า
โดยคนไข้ให้ความเห็นว่าแผนรักษาข้อ 3.3 และ 3.6 ทำให้มีอาการดีขึ้น (มากที่สุด-มาก)
อยากทราบว่ายาที่ได้รับมีผลต่อน้ำหนักหรือไม่
เนื่องจากก่อนรักษาน้ำหนัก 77 kg. ปัจจุบัน 96 kg.

ขอบคุณที่ช่วยตอบค่ะ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย
         - เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
         - เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน :
Keyword : -
ผู้ถาม : ณัฐนพิน ทวีภพ วันที่ถาม : 2015-03-28
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร