หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป > Gaviscon สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่
Gaviscon สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน : 0
Keyword : pregnancy, Gaviscon
ผู้ถาม : pharmacist วันที่ถาม : 2014-12-19
คำตอบที่ : 1
Gaviscon ซึ่งประกอบไปด้วย โชเดียม อัลจิเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต และ แคลเซียม คาร์บอนเนต ซึ่งส่วนประกอบใน gaviscon เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต และ แคลเซียม คาร์บอนเนต มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงต่อมารดาและทารกได้ เช่นแคลเซียม คาร์บอเนต จัดอยู่ในpregnancy category C (การศึกษาในสัตว์พบว่าทำให้เกิดทารกวิรูปในทารกสัตว์ หรือ ยังไม่มีการศึกษาที่มีคุณภาพในมนุษย์) ถึงแม้จะไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือมายืนยันความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามมีการรายงานการเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ เช่น แคลเซียมในเลือดสูง แมกนีเซียมในเลือดต่ำ แมกนีเซียมในเลือดสูง และเพิ่ม tendon reflexesในทารก ที่มารดาใช้ยาในระยะยาว และใช้ในขนาดสูงสำหรับ โซเดียมไบคาร์บอเนตจัดอยู่ใน pregnancy category C (การศึกษาในสัตว์พบว่าทำให้เกิดทารกวิรูปในทารกสัตว์หรือ ยังไม่มีการศึกษาที่มีคุณภาพในมนุษย์) เนื่องจาการใช้เป็นประจำอาจจะทำให้เกิด metabolic alkalosis และ fluid overload ทั้งในมารดาและในทารก แต่จากการศึกษาLiquid Gaviscon ในขนาด 10–20 mLมีความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ และทารก ซึ่งเป็นการศึกษาในระยะสั้น เพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน Gaviscon แต่หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ ไม่ควรใช้เป็นประจำควรใช้อย่างระมัดระวัง เปรียบเทียบประโยชน์และโทษจากการใช้ยา 
เอกสารอ้างอิง :
          1. MIMS Thailand [Internet]. [place unknown; publisher unknown]; c2014[cited 2014Nov 27]. Available from: https://www.mims.com/Thailand/home/Index.
2. Strugala V, Bassin J, Swales VS, Lindow SW, Dettmar PW,Thomas EC, Clinical StudyAssessment of the Safety and Efficacy of a Raft-Forming Alginate Reflux Suppressant (Liquid Gaviscon) for the Treatment of Heartburn during. International Scholarly Research Network Obstetrics and Gynecology 2012;1-6.
3. กรดไหลย้อน ขณะตั้งครรภ์ [internet]. กรุงเทพฯ:Thailady clinic; 2012[cited 2014 Nov 28]. Available from: http://www.thailadyclinic.com/index.php?topic=31.0.
ผู้ตอบ : pharmacist วันที่ตอบ : 2014-12-19
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร