หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป
สอบถามเรื่อง Comparative testing ของการทำ transfer of Analytical procedure  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2015-08-13 ]
สอบถามค่ะ  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2015-03-28 ]
หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ยากันชักได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
Nevirapine ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
Gaviscon สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
Enoxaparin รูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังสามารถฉีดบริเวณไหนได้บ้างนอกเหนือจากบริเวณหน้าท้อง  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
ความเป็นพิษต่อหัวใจของยา doxorubicin ขึ้นกับขนาดหรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
ปลาไหลเผือกมีพิษต่อไตหรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
การตั้งครรภ์มีผลทำให้ความจำเสื่อมได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
Vitamin C สามารถเกิดอันตรกิริยากับ caffeine ได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
วิธีกำจัดเข็มฉีดยาที่ไม่ใช้แล้ว ทำได้อย่างไร  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
ยาเคมีบำบัดตัวใดที่ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาว  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-11-14 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-11-14 ]
ยากลุ่ม narcotic เช่น morphine pethidine มีวิธีกำจัดยาที่ไม่ใช้แล้วอย่างไร   [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-11-13 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-11-13 ]
Xylocaine viscous รับประทานได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-08-27 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-09-29 ]
การใช้ Sodamint Tablet มีผลต่อคนไข้โรคไตอย่างไร  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-08-20 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-09-29 ]
1 2 Next
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร