หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามเฉพาะ ต้องการข้อมูลเชิงวิชาชีพ
Sevelamer ใช้ร่วมกับ Phosphate binder ตัวอื่นได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2019-05-08 ]
การใช้ยา  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2018-10-27 ]
ผู้ป่วยไตระยะ end stage ได้รับสารน้ำ 700 ml จากยาฉีด   [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2018-02-07 ]
sermion สามารถใช้ได้ในคนไข้ที่เป็นitp เกร็ดเลือดตำได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2017-06-04 ]
สอบถามหัวข้อ Precision แบบRepeatability(3.5.1a)ในAsean guideline for Validation of analytical Procedures  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2015-08-13 ]
วิธีรักษาโรคคอหอยอักเสบ (Pharyngitis) ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา amoxicillin และยา roxithromycin ทำได้อย่างไร  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-12-19 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-12-19 ]
ผู้ป่วยได้รับยา simvastatin 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน สามารถลดการเกิด myopathy และ rhabdomyolysis ได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-11-13 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-11-13 ]
Itraconazole สามารถกินคู่กับ Fluoxetine ได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-08-22 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-08-24 ]
gemfibrozil 2,400 mg/day สามารถใช้ได้หรือไม่  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-08-21 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-08-21 ]
ผู้ป่วยสัมผัสสารคัดหลั่งทางปาก กับผู้ป่วยเอชไอวี ต้องทำอย่างไร  [ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โพสวันที่ : 2014-08-20 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-09-29 ]
: ยา Arcoxia มีโครงสร้างเป็น sulfa หรือไม่ ถ้าผู้ป่วยแพ้ sulfa จะใช้ยานี้ได้หรือไม่  [ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โพสวันที่ : 2014-07-17 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-07-17 ]
สารละลายที่ compatibility กับ voriconazole มีอะไรบ้าง  [ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โพสวันที่ : 2014-07-17 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-07-17 ]
diluent ต่างจาก solvent อย่างไร  [ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โพสวันที่ : 2014-07-17 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-07-17 ]
Lanoxin elixir stability  [ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" โพสวันที่ : 2014-04-03 ; ตอบล่าสุดวันที่ : 2014-06-24 ]
1
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร